Continguts de la unitat didàctica nº 6. Els moviments d'avantguarda i les seves manifestacions. Joan Salvat-Papasseit. La literatura fins als anys trenta. Carles Riba i Josep Maria de Sagarra.


Trets generals de l'avantguardisme

1.- La creació artística està deslligada de la tradició

2.- En literatura trenquen amb la sintaxi lògica, creen cal·ligrames, usen diferents tipologies de lletres i promouen les paraules en llibertat.

3.- Els temes que es tracten han de ser nous, originals i polèmics.

4.- Cerquen una altra realitat més enllà de les aparences que els fa valorar l'inconscient i el somni.

5.- Suprimeixen les barreres entre gèneres artístics (uneixen en una mateixa obra, per exemple, arts plàstiques i literatura).

6.- Valoren, per damunt de tot, la imaginació creativa.

7.- Són heterogenis, caòtics, contradictoris i destructius.

8.- Els -ismes ben poques vegades arribaren a confluir en idees d'incidència social; la seva incapacitat per transformar el món els va abocar a la provacació i al terrorisme cultural.

9.- A Catalunya, l'avantguarda literària no va arribar mai a sistematitzar-se ni va tenir una producció abundant i coherent; foren mostres esporàdiques, intermitents, intents arriscats i efímers, etc.

10.- Mentre l'estètica noucentista avançava amb un programa teòric, l'Avantguardisme oferia esporàdiques mostres de subversió d'aquell ordre; foren més aviat l'expressió de voluntats personals que no la conclusió de cap escola literària.

11. L'avantguardisme català fou un conjunt d'exabruptes ideològics, polítics i culturals que romanen al marge d'una cultura nacionalista, burgesa i amant de l'ordre.

12.- Les seves realitzacions pràctiques no assoliren un nivell prou clar d'alternativa ideològica capaç d'enfrontar-se a l'estètica noucentista.


http://2ndebatxilleratabalafia.wikispaces.com/file/view/quadre+de+moviments+d%27avantguardes.pdf


Manifestos avantguardistes

http://www.xtec.es/%7Emalons22/personal/manifestos.htm

Mostra de cal·ligrames

4084formigues[1].jpg4085caligramavaixell[1].jpg54045[1].jpg4083dramaport[1].jpgCalligramme[1].jpgjunoycaligrama[1].jpg


Un chien andalou, de Luís Buñuel i Salvador Dalí (1929)